Algemene voorwaarden Hendriks Muziek1. Algemeen
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Hendriks Muziek aangegane overeenkomsten, door Hendriks Muziek geleverde diensten en alle door Hendriks Muziek gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant of derden zijn voor Hendriks Muziek niet bindend en niet van toepassing.

2. Muziek
2.1 Inschrijving voor muziekles wordt gedaan door middel van een e-mail en/of telefoon. Het bestellen van muziek arrangementen wordt tevens gedaan door middel van een e-mail en/of telefoon.
2.2 locatie van muziekles. Het lesgeven wordt primair op locatie gedaan. Mocht dit anders gewenst zijn wordt er gekeken naar een oplossing voor de leslocatie.
2.3 Beëindiging van muziekles. Het opzeggen van muziekles kan ten alle tijden in overleg met de docent. Voor het afzeggen van een geplande les is het van belang dat minimaal 24 uur voor de aanvang van de les wordt gemeld dat het de les wordt afgezegd.
2.4 Muziekles wordt er maximaal 1 per week gegeven. Hendriks Muziek werkt in principe niet met jaarcursussen en geeft elke week les tenzij anders overeengekomen met de klant.

3. Prijzen, tarieven
Alle prijzen voor de muzieklessen staan vermeld op de website. Prijzen voor arrangementen en andere werkzaamheden worden in overleg besproken met de klant.

4. Overige
4.1 Hendriks Muziek neemt geen verantwoordelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de klant.
4.2 Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 13 maart 2019